A CiRMi - Civil Rádió Miskolc - célja az őszinte, független, közösségi műsorszolgáltatás
A Civil Rádió Miskolc Alapítvány tagjai

Alapító: Dr. Nónay Gábor
Kuratórium elnöke: Jurkó Petra
Kuratórium tagjai: 
Sélley Andrea
Simon Gabriella
Szendrei Andrea
Szabó SzabolcsA rádió rövid távú céljai:

Miskolcon a közösségi rádió kialakításával - legfőképpen a fiatalok, de bárki számára 
önmegvalósításának és társadalmi érzékenyítési lehetőségét biztosító 
„kommunikációs”, illetve a miskolciság pozitívumairól való közös (konstruktív) gondolkodás terének létrehozása, 
A rádió adta lehetőség így konkrét helyi ügyekben, konkrét vélemény-nyilvánítási fórumként tud funkcionálni 
a helyi civil szervezetek és a lakosok számára.

A rádió működtetése során a közösség figyelmét felhívni a fontos önkormányzati ügyekre, vitát folytatni azokról, 
lehetőséget adva különböző álláspontok megjelenítésére, egyben a döntéshozók figyelmét is felhívni olyan problémákra, 
amelyek döntést, segítséget igényelnek.


A rádió hosszú távú céljai:

A rádió hosszú távú és fenntartható működtetése, amelynek érdekében az Alapítvány folyamatosan szervezi 
a közösségi bevonást és részvételt (közösségi szolgálat) és részeként egy olyan közösségi alap létrehozására tesz kísérletet, 
amely egyrészt épít a helyi civilek együttműködésére, másrészt a függetlenség megteremtésének érdekében próbálja bevezetni 
egy közösségi finanszírozási forma alkalmazását.

A csekély érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportok nyilvánossághoz való hozzáférésének biztosítása.

A legfontosabb hosszú távú cél, hogy közösséget teremtsünk, építsünk, egyfajta agórát, virtuális városi teret képezzünk.


Közéleti és ifjúsági aktivitás támogatása a Miskolcon és az észak-magyarországi régióban, az alábbi részcélok mentén: 

a) a lakossági helyi kezdeményezések felkarolása céljából, közösségi „civil rádió Miskolc” működtetésének támogatása és elősegítése, 
b) a közösségi rádiózás hazai elterjedésének segítése, szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezésével, 
c) együttműködés más, hasonló jellegű hazai és külföldi rádiókkal, az alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel 
d) kulturális, szociális, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és más profilú egyesületek, alapítványok, 
társadalmi csoportok felkészítése saját tevékenységük megjelenítésére – kommunikációs képzések szervezésével és kiadmányok megjelentetésével, 
e) kisebbségi csoportok, fogyatékossággal élők, hátrányos helyzetű csoportok média megjelenítésének segítése, érdekvédelmi munkájuk támogatása, 
f) a nemzeti kultúra és értékek bemutatását célzó programok szervezése, illetve más kulturális szervezetek, intézmények 
nemzeti értékeit védő, ápoló programjainak segítése, támogatása.