A CiRMi (Civil Rádió Miskolc) célja az őszinte, független, civil, közösségi műsorszolgáltatás.

A Civil Rádió Miskolc Alapítvány tagjai

 

Alapító: Dr. Nónay Gábor

Kuratórium elnöke: Jurkó Petra

Kuratórium tagjai:

Sélley Andrea

Simon Gabriella

Szendrei Andrea

Szabó Szabolcs

 

Rövid távú céljaink:

 

Miskolcon a közösségi rádió kialakításával a fiatalok önmegvalósításának és társadalmi érzékenyítési lehetőségét biztosító „kommunikációs”, illetve a miskolciság pozitívumairól való közös (konstruktív) gondolkodás terének létrehozása, amely a konkrét helyi ügyekben, konkrét vélemény-nyilvánítási fórumként tud funkcionálni a helyi civilek és fiatalok számára.

 

A rádió működtetése során a közösség figyelmét felhívni a fontos önkormányzati ügyekre, vitát folytatni azokról, lehetőséget adva különböző álláspontok megjelenítésére, egyben a döntéshozók figyelmét is felhívni olyan problémákra, amelyek döntést, segítséget igényelnek.

 

 

 

Hosszú távú céljaink:

 

A rádió hosszú távú és fenntartható működtetése, amelynek érdekében az Alapítvány folyamatosan szervezi a közösségi bevonást és részvételt (közösségi szolgálat) és részeként egy olyan közösségi alap létrehozására tesz kísérletet, amely egyrészt épít a helyi civilek együttműködésére, másrészt a függetlenség megteremtésének érdekében bevezeti egy közösségi finanszírozási forma alkalmazását.

 

A csekély érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportok nyilvánossághoz való hozzáférésének biztosítása.

 

A rádió működtetésének legfontosabb hosszú távú célja, hogy közösséget teremthet, építhet, egyfajta agorát, virtuális városi teret képezhet.

 

Közéleti és ifjúsági aktivitás támogatása a Miskolcon és az észak-magyarországi régióban, az alábbi részcélok mentén:

 

a) a lakossági helyi kezdeményezések felkarolása céljából, közösségi „civil rádió Miskolc” működtetésének támogatása és elősegítése,

 

b) a közösségi rádiózás hazai elterjedésének segítése, szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezésével,

 

c) együttműködés más, hasonló jellegű hazai és külföldi rádiókkal, az alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel

 

d) kulturális, szociális, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és más profilú egyesületek, alapítványok, társadalmi csoportok felkészítése saját tevékenységük megjelenítésére – kommunikációs képzések szervezésével és kiadmányok megjelentetésével,

 

e) kisebbségi csoportok, fogyatékossággal élők, hátrányos helyzetű csoportok média megjelenítésének segítése, érdekvédelmi munkájuk támogatása,

 

f) a nemzeti kultúra és értékek bemutatását célzó programok szervezése, illetve más kulturális szervezetek, intézmények nemzeti értékeit védő, ápoló programjainak segítése, támogatása.