A CiRMi - Civil Rádió Miskolc - célja az őszinte, független, közösségi műsorszolgáltatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve:Szépmesterségek Alapítvány

Projekt címe:CIVIL RÁDIÓ MISKOLC – A MISKOLCI FIATALOK KÖZÖSSÉGI RÁDIÓJA

Támogatás összege: 24.948.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett kezdési dátuma: 2017.01.01

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.01.31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00263

A projekt tartalmának bemutatása:

A Civil Rádió Miskolc egy 2014-ben létrejött, hétszervezeti civil konzorcium eredménye, melynek célja a Miskolc és vonzáskörzetében élő, 14-29 éves fiatalság bevonásával, önkéntes alapú, közösségi elven operáló rádiós médium működtetése.

Mint már működő médium, a Civil Rádió Miskolc projektje az önképzésre, a továbbfejlődésre koncentrál. A megvalósítandó képzések mindegyike a szakmai tudás valamely területén történő előrelépést hivatott elősegíteni – ennek megfelelően, a következő képzésekkel készülünk.

A jelenleg 50 fős önkéntes bázis bővítése mindenkori opció, melyet oktatási intézmények bevonásával, ifjúsági szakértő közreműködésével tervezünk megvalósítani. Az újonnan csatlakozó fiatalok alapvető rádiós felkészítésére 10 alkalmas képzést tervezünk, melyek a projekt 3 éve alatt évente egy alkalommal kétnapos elvonulásként valósulnak meg, 4 alkalom pedig a stúdióban, gyakorlati formában. Itt a fiatalok megszerzik az alapvető, műsorkészítéshez szükséges elméleti tudást, egyúttal pedig megkezdődik beépítésük a rádiós közösségbe.

A rádiós műsorkészítés know-how-ja mellett az alapvető technikai felkészültség (technikai eszközök megfelelő használata, elkészült hanganyagok utómunkálatai,) is szükséges az amatőr szinten is minőségi műsorszolgáltatás megvalósításához. Ezért szervezünk 5 alkalmas technikai képzést, melyet az online rádiószolgáltatásban tapasztalt technikus tart meg.

A 3 év alatt, évente 2 alkalommal –a tartalomfejlesztés jegyében– külső képzőt invitálunk a Budapesti Civil Rádiótól, aki objektív szemmel tud rátekinteni a Civil Rádió Miskolcnál végzett rádiós munkára, és fejlesztő képzések formájában tud visszajelzéseket adni – végső soron pedig elősegíteni a rádió szakmai előrelépését.

Összesen 36 alkalommal a 3 év alatt, havonta stábfejlesztő műhelyt tartunk, melyek célja a rendszeres önfejlesztés: rátekinteni az elmúlt hónap műsorstruktúrájára, valamint megtervezni a következőt. Ezek célja a hibák feltárása belső körben, az önreflexió készségének elsajátítása, és a hatékony műsortervezés.

A további képzéseink specifikus tematikát követnek: a rádió által felvállalt ügyek mentén való elmélyítést segítik elő. A képzéseket, programokat az együttműködő partnerszervezetink által delegált, szakértő képviselők tartják meg.

Az élhetőbb városért címmel 5 alkalmas képzéssorozatot valósul meg a környezettudatos élet jegyében. A bevont fiatalok közösségi helyzetértékelés során felmérik környezetük víz-, levegő-, talaj-, közlekedés-, energia-, turizmus-, természeti-, és egészségállapotát. Ezután helyi, kisközösségi kezdeményezéseket, „projekteket” ismerhetnek meg a témához kapcsolódóan, majd a Sajó-völgyben környezeti jogérvényesítési tapasztalatokkal találkoznak. A képzéseket együttműködő partnerünk, a Zöld Kapcsolat Egyesület képviselője tartja meg.

A 3 év alatt 5 alkalommal társadalmi érzékenyítő képzés valósul meg az együttműködő Regina Alapítvány Miskolc szakértőjének lebonyolításában.. Ifjúsági közösségfejlesztő programunk célja, hogy a fiatalok fontos társadalmi ügyekhez kapcsolható témákat (iskolai kirekesztés, közösségi oldalak tudatos használata, női jogok és érvényesítésük, hajléktalanok a társadalomban, fogyatékkal élő fiatalok) közösen gondolkozva feldolgozzanak, és az adott témákban pozitív üzeneteket legyenek képesek megfogalmazni, s közzé is tenni.

A társadalmi részvételre és aktív állampolgárságra nevelő képzésünket a 3 év alatt 10 alkalommal tartják meg a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület szakértői. Az összetett workshop-alkalmak a közéletről, a közügyekről, az érdekérvényesítésről való közös gondolkodási alkalmakat foglalja magába – mindezt civil, és nem politikai oldalról megközelítve. A bevont fiatalok a képzésnek köszönhetően közelebb kerülnek helyi közösségeikhez és a társadalom egészéhez, betekintést nyernek a helyi, miskolci közéleti folyamatokba, megismerik városunk értékeit, erősödik miskolciság-tudatuk, képesé válnak az egyéni és a közösségi érdekérvényesítésre. A megszerzett tudás rádióműsorok formájában manifesztálódik, így elsajátítják a tudást, miszerint egy médium hogyan válhat az érdekérvényesítés eszközévé.

 Az EFOP-1.3.5-16-2016-00263 sz. projekt a Széchenyi 2020 program „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” tárgyú felhívása keretében valósul meg, 100%-os, vissza nem térítendő támogatási intenzitással.